[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG SỰ KIỆN

HỆ THỐNG SỰ KIỆN

Giao diện tập hợp sự kiện: Sự kiện, truy hồi, Mật Bảo

Sự kiện:

- Trong giao diện sự kiện sẽ hiển thị các sự kiện có thể tham gia ingame; Sự kiện chia thành sự kiện ngày, tổ đội, sự kiện giờ vàng

- Chọn sự kiện tương ứng có thể mở ra giao diện sự kiện tương ứng, có thể đến tham gia sự kiện

- Tham gia sự kiện khác nhau có thể nhận sôi nổi tương ứng, sôi nổi đạt giá trị nhất định có thể lĩnh thưởng sôi nổi, mỗi ngày sẽ làm mới sôi nổi;

 - Trong giao diện sự kiện còn có thể nhấp lịch, xem nội dung sự kiện 1 tuần.

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG SỰ KIỆN - 1

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG SỰ KIỆN - 2

Truy hồi

- Sự kiện 1 ngày trước chưa hoàn thành, có thê truy hồi thưởng thông qua tính năng truy hồi.

- Truy hồi chia thành truy hồi KNB khóa và bạc, dùng truy hồi khác nhau, thu nhập nhận có khác nhau nhất định.

- Tối đã truy hồi thưởng 3 ngày.

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG SỰ KIỆN - 3

Mật Bảo   

Hoàn thành mục tiêu mỗi ngày có thể nhận chìa, đạt số lượng chìa nhất định có thể lĩnh thưởng tương ứng.

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG SỰ KIỆN - 4

Theo dõi sự kiện để không bỏ lỡ những vật phẩm giá trị nhé!

Chúc đại hiệp chơi game vui vẻ!

Game SG140