[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG CÁC TƯỚNG

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG TƯỚNG

 

Tướng là một trong số những tính năng rất đặc sắc của Lãng Tử Kiếm. Để Lam Nhi giới thiệu một chút nha.

Khái Quát Hệ Thống Tướng:

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG CÁC TƯỚNG - 1

1. Có thể kích hoạt để mở khóa tướng

Có đủ mảnh tướng sẽ được mở tướng tương ứng, không có sẽ có text thông báo không thể mở

Khi không đủ mảnh, không thể kích hoạt. Khi đủ mảnh, có thể kích hoạt

Số mảnh hiển thị là: số mảnh có/số mảnh cần

Tướng kích hoạt hiển thị trong giao diện chính, đi theo nhân vật.

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG CÁC TƯỚNG - 2

2. Nâng bậc tướng

 

Tướng kích hoạt có thể nâng bậc tướng, nâng bậc có thể tăng thuộc tính tướng, thuộc tính tăng cộng vào thuộc tính nhân vật

Tướng

Mỗi bậc có giai đoạn 5 sao, giai đoạn 5 sao tối đa được nâng lên bậc tiếp theo. Có thể cài đặt bậc tối đa.

Nâng cấp cần tiêu đạo cụ, hiện tạm định là tiêu hao Huyền Ngọc-Sơ

3. Nâng sao tướng

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG CÁC TƯỚNG - 3

Nâng sao tướng sẽ tăng chiến lực và toàn thuộc tính, nâng sao cần tiêu hao mảnh tướng

Tối đa được nâng lên 5 sao

Nâng sao sẽ hiển thị thuộc tính tăng hiện tại và thuộc tính tăng ở cấp sao tiếp theo

Thuộc tính sau khi đạt sao tối đa sẽ hiện thị text (tối đa), thông báo đã đạt tối đa. Đồng thời, tướng sau khi sao đạt tối đa, nút nâng cấp sẽ biến mất

4. Kĩ năng tướng

Mỗi Tinh Linh có 1 kĩ năng chủ động và 4 bị động, toàn bộ kĩ năng đều cần cấp Tinh Linh đạt chỉ định mới được mở

Kĩ năng chủ động có thể tự động phóng

Chúc Đại Hiệp Chơi Game Vui Vẻ!

 

Game SG140