[TÍNH NĂNG] CỘNG ĐỒNG

CỘNG ĐỒNG INGAME

Cộng đồng bạn bè, liên hệ là một phần không thể thiếu đối với bất cứ game nào, BQT xin giới thiệu tính năng cộng đồng Ingame để chư vị đại hiệp hiểu hơn nha!

Bạn bè: thêm bạn, có thể chat với bạn bè

[TÍNH NĂNG] CỘNG ĐỒNG - 1

Hệ thống thư:

[TÍNH NĂNG] CỘNG ĐỒNG - 2

Thư sẽ thông báo khi có:

  • Thông báo hệ thống ingame.
  • Túi đồ hết chỗ, nhận thưởng.
  • Bang gửi thư.

 

Giao diện thư tối đa hiện 20 thư, nhận 20 thư, sau khi xóa sẽ nhận thư tiếp theo.

Chúc đại hiệp chơi game vui vẻ!

Game SG140