[TÍNH NĂNG] BANG HỘI

[TÍNH NĂNG] BANG HỘI

Lam Nhi xin giới thiệu đến chư vị Đại Hiệp tính năng Bang Hội của Lãng Tử Kiểm ngay tai đây:

Tạo Bang Hội

 • Tại giao diện bang, yêu cầu nhanh vào bang. Bang chủ và Bang Phó sẽ phê duyệt yêu cầu tham gia
 • Tạo bang tiêu 100KNB

[TÍNH NĂNG] BANG HỘI - 1

Tính Năng Bang

 • Thông tin bang
 • [TÍNH NĂNG] BANG HỘI - 2
 • Nhượng chức: Bang chủ chọn 1 thành viên bang xong nhấp nút “nhượng chức”, có thể chuyển chức bang chủ cho người này, chuyển nhượng có 12 tiếng, sau 12 tiếng thì chuyển thành công. Trong thời gian chuyển nhượng bang chủ có thể nhấp vào nút lần nữa để hủy nhượng chức
 • Yêu cầu: Bang chủ/ Bang phó nhấp duyệt vào Bang
 • Bổ nhiệm: Chọn một thành viên bổ nhiệm chức vụ cho thành viên này
 • Gửi thông báo all bang
 • Giải tán bang
 • Phúc lợi
 • [TÍNH NĂNG] BANG HỘI - 3
 • Lì xì bang: Hiển thị tất cả lì xì bang và thế giới, nhấp lì xì chưa lĩnh có thể lĩnh
 • [TÍNH NĂNG] BANG HỘI - 4
 • [TÍNH NĂNG] BANG HỘI - 5
 • Quyên góp bang: Mỗi ngày thành viên bang có thể quyên góp “Lệnh bài” , “KNB khóa”, có giới hạn lượt tối đa, quyên góp có thể nhận cống hiến bang, cũng có thể giúp bang tăng vốn.
 • Lợi nhuận bang
 • Kho bang: Kho mà thành viên bang có thể tự do quyên góp và đổi trang bị. Quyên góp trang bị có thể nhận điểm trang bị, lại dùng điểm đổi lấy trang bị trong kho
 • [TÍNH NĂNG] BANG HỘI - 6
 • Kỹ năng bang:
 • [TÍNH NĂNG] BANG HỘI - 7
 • Kiến trúc bang: Bang chủ/Bang phó có thể tiêu vốn bang để nâng cấp kiến trúc bang, mỗi kiến trúc đều có tính năng khác nhau
 • [TÍNH NĂNG] BANG HỘI - 8
 • Bảo khố bang: Trong sự kiện lớn nào đó, tiêu diệt boss có thể tăng thưởng đạo cụ hiến cho bảo khố bang, bang chủ/bang phó/Hộ Pháp có thể cho lên kệ những đạo cụ này, tất cả thành viên bang có thể đấu giá
 • Shop Bang: Có thể tiêu cống hiến bang để mua đạo cụ
 • Sự Kiện Bang: Hiển thị tất cả sự kiện bang và có thể nhấp mục tương ứng để đến tham gia
 • Xưng Bá Bang
 • Đến đây thì chư vị đại hiệp có thấy hệ thống bang của Lãng Tử Kiếm rất đa rạng không? Mời chư vị đại hiệp trải nghiệm thực tế tại game!

  Chúc đại hiệp chơi game vui vẻ!

 

Game SG140