[HƯỚNG DẪN] HỆ THỐNG VIP LÃNG TỬ KIẾM 3D

Xin chào các Đại Hiệp,

Hệ thống VIP là một trong những tính năng độc đáo trong Lãng Tử Kiếm 3D, để giúp Đại Hiệp khẳng định vị thế của mình và nhanh chóng hoàn thành thiên mệnh. Khi trở thành VIP, Đại Hiệp sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi mà người khác không có. Dưới đây  Hàn Y xin được giới thiệu tổng quan về hệ thống này để các vị hiểu rõ về đặc quyền VIP trong Lãng Tử Kiếm hơn. 

 Hệ thống VIP
Khi điểm VIP của người chơi đạt số lượng nhất định, hoặc khi thông qua sự kiện ingame (Quà sôi nổi) nhận điểm VIP, sẽ tăng cấp VIP. Từ đó nhận quà, quyền VIP tương ứng và hiệu quả quyền tăng thuộc tính nhiệm vụ.

[HƯỚNG DẪN] HỆ THỐNG VIP LÃNG TỬ KIẾM 3D - 1

Chúc Đại Hiệp chơi game vui vẻ!

Game SG140